Témoignage D’une Jeune Dame : “ Sama Diekeur Souma Naré Continuer Ak Mom Di Sey Bakane Dina Wade… ”

5
Single Post


Single Post
Témoignage d’une jeune dame : “ Sama diekeur souma naré continuer ak mom di sey bakane dina wade… ”